Tuvākās grupas LV

PIRMAS PALĪDZĪBAS KURSI

Teorētiskā un praktiskā pirmās medicīniskās palīdzības apmācība - ko iesākt nelaimes gadījumā, kādi ir glābšanas posmi un kā sniegt pirmo palīdzību cietušajam.
Kursu ilgums ir 2 dienas - teorētiskā un praktiskā apmācība ar kopējo norises laiku 15 akadēmiskās stundas.
Pēc sekmīgas kursa apguves, tiek izsniegta pirmās palīdzības apliecība, kas ir derīga 5 gadus.
TEORĒTISKA DAĻA
24.05.2024 (PLKST. 16:30)
+
PRAKTISKĀ DAĻA
25.05.2024 (PLKST. 09:00)
Made on
Tilda